Kostenpost of toegevoegde waarde?

Een doordacht inkoopbeleid en goed contractmanagement zijn onmisbare hulpmiddelen bij het verhogen van uw rendement. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw praktijk op dit gebied te optimaliseren.

Inkoop

In veel praktijken worden jaarlijks contractbesprekingen gehouden met leveranciers. Naast deze contracten zijn er nog vele andere, facilitaire, contracten waar veel geld in omgaat. Denk hierbij aan energie, afvalverwijdering, beveiliging, automatisering en schoonmaak. Het is zinvol om minimaal eens in de drie jaar ook deze contracten tegen het licht te houden. 

Contractbeheer

Het goed inzichtelijk hebben van alle lopende overeenkomsten is belangrijk bij het bepalen wanneer een inkoopgesprek nuttig is. In inkoopgesprekken is vaak een financieel voordeel te behalen. Ten slotte zijn er de verborgen kosten die voorkomen kunnen worden door het op orde hebben van uw inkoop en contractbeheer.

Heertjes, Ontzorger in de praktijk is gespecialiseerd in het op orde brengen van uw inkoop en contractbeheer. Alles door een frisse blik kritisch bekeken en waar nodig aangescherpt.