Te veel beslissingen op te veel gebieden

Heertjes kan startende praktijkhouders helpen bij het organiseren van een berg aan “randzaken”, waarvan de manier waarop het geregeld is juist wèl bijdraagt aan de efficiency van de praktijk, de exploitatiekosten en uiteindelijk zelfs het werkplezier. Onderstaand voorbeeld van safety and security geeft dit uitstekend weer. Als een startende tandarts het zelf regelt, gebeurt er vaak het volgende:

Safety and Security geregeld door een startende praktijkhouder:

- Onderhoud beveiligingsinstallatie wordt uitgevoerd door een lokale installateur (al dan niet erkend door de verzekeraar);
- Een ander bedrijf verzorgt de meldkamerdiensten;
- Weer een ander bedrijf doet alarmopvolging;
- Weer een ander bedrijf onderhoudt de brandblussers;
- Weer een ander bedrijf onderhoudt de noodverlichting (of dit wordt vergeten te regelen, waardoor de praktijk dus de wet overtreedt).

Safety and Security geregeld door Heertjes:

Alle overeenkomsten worden ondergebracht bij één gecertificeerde partij. Dit levert veel voordelen op:

- Minder facturen;
- Minder overeenkomsten te beheren;
- Minder afspraken inplannen met monteurs;
- Minder monteurs over de vloer, waardoor ook:
- Minder voorrijkosten en
- Minder overlast in de praktijk
- Eén vast aanspreekpunt.

Uiteindelijk zullen de terugkerende kosten hierdoor ook zo laag mogelijk zijn.

Dit was maar één voorbeeld.

Een compleet overzicht van onze dienstverlening “Ondersteuning startende praktijk":

  • Onafhankelijke inkoop van technische installaties tijdens bouw of verbouw: 

De aannemer heeft soms een dubieuze rol bij het organiseren van bijvoorbeeld installaties. Het werkt namelijk zo: een aannemer krijgt veelal commissie van fabrikanten van installaties (zoals airco, cv, alarmsysteem, brandblussers, noodverlichting, telefooncentrales etc. etc.) of een inkoopprijs waar een marge over wordt berekend. Dat betekent dat er een mogelijke afhankelijkheid is. De aannemer kan er namelijk baat bij hebben om een systeem te adviseren dat uiteindelijk ongunstiger is voor de praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is het alarmsysteem. Als de aannemer een, op het eerste gezicht, aantrekkelijk aanbod doet voor een bepaald alarmsysteem en dit mag installeren, zit de praktijk voor altijd vast aan het betreffende bedrijf. De genoemde fabrikant heeft het namelijk onmogelijk gemaakt zijn systemen door iemand anders te laten onderhouden dan door de fabrikant zelf. Een praktijk is dan dus ook overgeleverd aan de tarieven en voorwaarden van deze fabrikant en kan nooit gebruik maken van een ander onderhoudsbedrijf (tenzij er wordt besloten om de hele installatie te vervangen).

Heertjes kan bij een verbouwing of nieuwbouw als onafhankelijke partij de volgende zaken inkopen:
1. Klimaatinstallatie (Airco en CV)
2. Beveiligings- en brandbeveiligingsinstallatie
3. Nood- en vluchtwegverlichting
4. Brandblusmiddelen
5. Zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen
6. CCTV camerasysteem
7. Telefonie-oplossing
8. Praktijkverlichting (zowel algemene ruimtes als behandelkamers)

  • Onafhankelijke inkoop van overige zaken: 

Naast de technische zaken, zijn er nog vele andere facilitaire zaken te regelen. In de hectische tijd richting het starten van een praktijk, is er vaak geen mogelijkheid om bepaalde zaken goed uit te zoeken. Heertjes heeft deze kennis in huis, het is onze expertise. 

Wij kunnen dus eenvoudig de volgende zaken regelen op een kwaliteitsniveau dat bij de praktijk past:

1. Groene stroom en gas
2. Koffie- en watermachines
3. Website, huisstijl, drukwerk en belettering praktijkpand
4. Wachtkamertijdschriften
5. Afvalverwijdering (bedrijfsafval, papier/karton en tandartsenafval)
6. Arbo verzuimdienstverlening volgens de Wet Poortwachter
7. Zorgsom
8. Microscoop
9. Loepbril
10. Factoring
11. Schoonmaakonderhoud

Aanbod voor startende praktijkhouders:

Heertjes begrijpt dat advieskosten hoog zijn voor een nog te openen praktijk. Toch betaalt goed advies zich uiteindelijk altijd uit. Brains Are Cheap zeggen wij vaak.

Uitgestelde betaling in drie maanden, ingaande op de dag van opening is daarom geheel kosteloos.