Ondersteuning een goede investering

Een verhuizing, verbouwing of nieuwbouwproject is een inspirerende, maar vaak overweldigende ervaring. 
Behalve dat u uw patiënten gewoon moet blijven behandelen en de praktijk dus gewoon op volle sterkte moet draaien, is er ineens ook veel werk te doen in de aanloop naar de nieuwe situatie. 

Het leuke gedeelte is natuurlijk dat u invloed heeft op hoe uw nieuwe praktijk eruit gaat zien! U kiest uw behandelstoelen en/of tafels, maakt een slimme logistieke indeling en bepaalt de uitstraling van de praktijk, uw praktijk! 

Er zijn echter ook nog wat andere zaken te regelen... Die andere zaken zijn voor veel praktijkeigenaren minder interessant. Er moet een beveiligingsinstallatie komen, brandblusmiddelen en nood- en vluchtwegverlichting. Bovendien moeten deze ook periodiek onderhouden en/of gekeurd worden. 

Ook krijgt u in de nieuwe praktijk misschien andere behoeften op het gebied van afvalverwijdering, energie of schoonmaakonderhoud. 

In veel gevallen zal een architect of een aannemer u wel leveranciers kunnen noemen, maar dat geeft u zeker geen garantie dat dit de juiste keuze is voor uw terugkerende kosten. Ook krijgt u dan vaak losse leveranciers per expertise, terwijl juist in slimme samenvoegingen die Heertjes, Ontzorger in de praktijk toepast veel zichtbare en verborgen besparingen zitten. 

Misschien komt uw pand wel in uw eigendom. Heeft u er dan al over nagedacht hoe u de staat van onderhoud, een bepalende factor voor de waardeontwikkeling, gaat borgen? Vergeet tot slot de automatisering niet. Het maken van een verkeerde beslissing in deze fase, kan ervoor zorgen dat u al snel weer achter de feiten aanloopt. Maak gebruik van de kennis en ervaring van Heertjes. Dit bespaart uzelf werk waar u geen affiniteit mee heeft en benut de mogelijkheid om uw nieuwe praktijk een heuse "Best Practice" te kunnen noemen.